Skolyoz Neden Olur ve Tipleri Belirtileri Nelerdir?

384
Bu makeleyi Ortalama 4 dakikada okuyabilirsiniz.

İnsan omırgası birbirleriyle bağlantılı olan 33 adet kemik zincirinden oluşur, bu kemiklerden her birine de “omur” adı verilir. Gövdenin dik durmasını ve hareket etmesini sağlayan önemli bir destek yapı olan omurgamızın en önemli görevlerinden biri de, beyinden vücudumuza ve vücudumuzdan beynimize giden yoğun sinir dokusunu yani omuriliği korumaktır.

Vücudumuza arkadan bakıldığı zaman omurga düz olarak görülür. Vücudumuza yandan bakıldığı zaman ise omurganın kavisleri fark edilir: boyun bölgemizde hafif bir çukurluk (lordoz), sırtımızda hafif kamburluk (kifoz) ve belimizde ise yine bir çukurluk görülür. Skolyoz, omurganın yan tarafa doğru eğriliği olup, omurganın farklı bölümlerinde görülebilir. Skolyoz tek bölgede olabileceği gibi birkaç bölgede de görülebilir, tek başına görülebileceği gibi, kamburluk (kifoz) ile birlikte de görülebilir. Skolyoz problemi yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

Skolyoz Neden Olur ve Tipleri Nelerdir?

Skolyoz; kimi zaman kendi başına bir hastalık, kimi zamanda başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Skolyozun meydana gelmesinde genetik faktörlerin yanı sıra, çevresel faktörlerin de etkin olduğu bilinmektedir. Genetik faktörler nedeniyle, aile öyküsünde skolyoz olan kişilerin, özellikle erken ergenlik döneminde çocuklarını iyi izlemeleri gerekir. Skolyoz tipleri, skolyoza neden olan faktörlere göre sınıflandırılır;

İdiyopatik Skolyoz : En fazla görülen skolyoz tipidir. Neden olduğu faktör bugüne kadar aydınlatılamadığı için “idiyopatik” yani “nedeni bilinmeyen” skolyoz olarak tanımlanır. Hastaların çoğu, skolyoz meydana gelip ilerledikten ve yaşam kalitelerini düşürdükten sonra bir ortopedi uzmanına başvururlar. Ergenlik çağında olan çocukların %3’ünde bu tip skolyoz görülür.

Nöromusküler Skolyoz : Bir sinir ve kas hastalığı nedeniyle gelişen bu tip skolyoz, en fazla görülen ikinci skolyoz tipidir. Bu tip skolyoza neden olan sinir hastalıkları arasında serebral palsi, çocuk felci, travmaya bağlı omurilik yaralanması ve beyin felci bulunmaktadır. Çocukluk çağından itibaren görülen veya daha sonra ortaya çıkabilen kas hastalıkları da bu tip skolyoza neden olabilir.

Konjenital (doğumsal) Skolyoz : Bebeğin anne rahmindeki gelişimi esnasında ortaya çıkan omurga bozukluklarına bağlı skolyoz tipidir ve genellikle ilerleyicidir.

Omurgada, karın içinde ve göğüs boşluğunda gelişen tümörler de, omurgayı olumsuz etkileyerek ve yana doğru iterek skolyoza neden olabilir. Kemikleri ve yumuşak dokuları etkileyen çeşitli romatizmal hastalıklar, bazı metabolik hastalıklar, omurga kırıkları ve omurga enfeksiyonları da skolyoza neden olabilmektedir.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

• Omurganın gözle görülebilir şekilde yana eğriliği

• Kalça ve omuzlarda asimetrik görünüm

• Sırt ve bel kıvrımlarındaki asimetrik görünüm

• Kürek kemiklerinde meydana gelen asimetrik görünüm

• Kollar yanlara sarkıtıldığı zaman, kolla gövde arasındaki boşluğun bir tarafta daha fazla olması

• Gövdenin bacaklara oranla daha kısa olarak görülmesi

• Çocukluk döneminden başlayarak eteğin veya pantolonun bir tarafının yukarı çekmesi

• Sırt ve bel ağrısı

• Yorgunluk

• Nefes darlığı

Skolyoz Teşhisi Nasıl Konur?

Öncelikle muayene ve klinik değerlendirme ile başlayan skolyozun teşhis süreci, görüntüleme yöntemi tesleri ile netleşir. Gerekli görülmesi halinde kalp ve akciğerler de incelenir. Ayakta çekilen röntgen filmleriyle skolyoz derecesi ölçülür. Skolyozun neden olduğu yaşam kalitesi değişikliklerinin değerlendirilmesi için hastaya “yaşam kalitesi anketleri” de uygulanır.

Skolyozun Tedavisi Nasıl Olur?

Her skolyoz sorunu bulunan kişinin omurga eğriliğinin kendine has bir şekli olduğu gibi skolyozu olan her bireyin tedavisi ve tedaviye verdiği yanıt da farklılıklar gösterebilmektedir. Skolyoz sorununun tedavi süreci altta yatan hastalığa göre değişir. İdiyopatik skolyoz tipinin tedavi sürecinde; eğriliğin büyüklüğü, kişinin yaşı ve omurganın mevcut esnekliği tedavi sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Tedavi yöntemleri arasında gözlem, korse veya ameliyat yer alır.

Düşük dereceli (0-20 derece arası) skolyoz sorunlarında genellikle hasta takip edilir ve aralıklarla kontrole çağrılır, yapılan fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile eğriliğin ilerleyip ilerlemediği gözlemlenir. Orta dereceli (20-40 derece arasında) skolyoz sorunlarında ise egzersiz, fizik tedavi ve korse giyme yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yöntemlerindeki amaç, eğriliği düzeltmek değil ilerlemesini yavaşlatmak ve cerrahi operasyona gereksinim duyulacak derecelere ulaşmasını önlemektir.

Yüksek dereceli (40 derece üzerindeki) skolyoz sorunlarında genellikle cerrahi operasyon uygulanır. Cerrahi operasyondaki amaç, olabildiğince sağlıklı ve düzgün bir omurga elde etmektir. Hastanın yaşı, kifozun (kamburluğun) skolyoza eşlik edip etmediği, skolyozun omurganın hangi bölümünde olduğu, hastanın büyüme ve gelişme potansiyeli, hastanın dengesiyle ilgili problemlerin olup olmadığı, skolyozun hastanın yaşam kalitesi üzerinde olan olumsuz etkisi ve hastanın duyduğu ağrı seviyesi skolyoz ameliyatı kararının verilmesini ve operasyon tipinin belirlenmesini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Bu İçeriğe Kaç Puan Verirsiniz ?
[2 Kişi Oyladı Toplam Puanı: 4]
Yorumları Görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir