Global Nedir Küresellik ve Modernizmin Paradoksu

112
Bu makeleyi Ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Global kelimesi Fransızca küresel demektir. Paradoks ise yunanca kökleşmiş, gelenekselleşmiş görüşlere aykırı olmak. Bilimin temeli olan şüphe, elde edilenle asla yetinmeyip farklı görüşler, düşünceler peşinde olmak global paradoksu açıklamakta. Gelişen zihin oluştuğu dünyaya her zaman özgün fikirler vermeye devam edecektir.

Bu özgün zihin global dünyanın kalıcılaşmış fikirlerine her alanda eleştiriler sunacak ve buna paradoks denilecektir. Hiçbir fikir, deney, yöntem gelişen, değişen global yaşam içinde paradoksa düşmekten kaçınamaz. Globalleşen dünyanın paradoks yaşaması kaçınılmazdı. Bilimin, felsefenin ve diğer dalların eklenerek oluşturduğu global düşünce, yaşam tarzı, ekoller, moda gelişen, etkileşen bu diğer dallar düşünüldüğünde paradoksa düşmesi beklenilen bir durumdu. Gelişen sanayinin oluşturduğu modernizm paradoksa düşmüş ve post modernizmin meydana gelmesine yol açmıştır.

Modern yaşam, düşünüş, giyim diğer dünya ülkelerindeki özgün yaşam formlarını kabul etmemiş yadırgamış; insanları paradoksa sevk etmiştir. Global yaşam modernizmin paradoksunu görmüş ve ortaya diğer dünya ülkelerindeki yaşam kültürlerini kabullenen; onlara alan açan post modernizm globalleşen dünyaya yer etmesine yol açmıştır.

Bütün bunlara örnekler nelerdir dersek birçok alanda görmek mümkün örneğin; psikoloji bilimi kalıcılaşan bütün düşüncelerin paradoksunu ortaya koyarak ilerlemiştir. Pavlov etki-tepki modelini geliştirirken, diğer bilim adamları bu yöntemi eleştirmişler kalıcı öğrenme oluşturmayacağını ortaya koymuşlardır.

Bir başka alan Edebiyatta klasizm akımı global edebiyat dünyasına ürünler vermiş fakat romantizm bu akımın düşüncelerinin paradoksunu görmüş ve kendi düşünceleriyle ürünler vermişlerdir. Globalleşen dünyada ortaya konulan her ürün, her düşünce zamana karşı bir paradoksa dönüşmesi zamansallığın vazgeçilmez gerçeğidir. Heraklitos’un söylediği gibi ‘ bir derede iki kere yıkanılmaz ‘ zamansallık gerçeği de global dünyada paradokslar yaşamaya devam edecektir.

Global Paradoks Kavramı

Global paradoks kavramı görüldüğü üzere dünya var olalı yaşanmış ve yaşanmaya devam edilecek zamansal bir gerçektir. Açıklamalarda da görüldüğü üzere global paradoks var olmaya devam eden canlı bir kavram olarak var olmaya devam edecektir. İnsan oğlu var olduğu sürece, fikirler üretildiği, deneyler yapıldığı sürece global dünyada bütün bu ürünler paradoksa dönüşecek ve insan oğlu kendi özgün fikrini vermeye, üretmeye devam edecektir.

Bu İçeriğe Kaç Puan Verirsiniz ?
[0 Kişi Oyladı Toplam Puanı: 0]
Yorumları Görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir