Emeklilikte Rahat Etmek İçin Finansal Olarak Yapılması Gerekenler

166
Bu makeleyi Ortalama 7 dakikada okuyabilirsiniz.

İnsanların çoğunun emeklilik hayalleri vardır. Bu hayaller şimdilerde alınan emeklilik yaş kararı ile biraz daha ertelenmiş olabilir.  Yükselen ortalama ömür süreleri, 65 yaşında emekli olan birinin bile ortalama 27-30 yıl arasında emekli hayatı sürüyor. Bu dönem çok fazla kısa bir dönemmiş gibi durmadığından, bu dönemde herkes finansal olarak rahat etmek ister. Bunun için önceden alınması gereken tedbirler günümüzde o kadar fazlalaşmıştır ki, kişi eğer bu finansal tedbirleri düzenli bir şekilde uygularsa emeklilik döneminde çok rahat edecektir.

Hele birde erken dönemlerde çalışma hayatına atılan bireyler daha çok avantajlıdır. Ama önemli olan yaşadığın zaman dilimini çok iyi değerlendirmek lazımdır. Çok genç iş hayatına atılan bireylerin bulundukları zaman diliminde önemsemedikleri veya değerlendiremedikleri avantajlı durumlar çoğu zaman kişinin iler ki emeklilik hayatının aleyhine durum oluşturabilir. Gerekli planlama zamanında yapılmayınca bireylere ilerde finansal sıkıntılar yaşatabilmektedir. Çünkü birey artık bedensel ve zihinsel aktifliğini ve üretim durumunu kaybetmiştir. Bu durumda hali hazırda olan emekli maaşı yetişmediği zaman ek bir iş yapmaya gücü yetmediğinden, sadece az bir meblağ olan emekli maaşı ile iktifa etmek zorunda kalacaktır.

İşte bu olumsuz durumun yaşanmaması için ve emeklikte finansal açıdan rahat edebilmek için bir plan oluşturmak gerekir. Mevcut şartlara göre oluşturulan bu plan dört temel noktaya dikkat edilerek oluşturulması gereklidir.

Her şeyden önce birey şuna karar vermelidir. Kaç yaşında emekli olmayı düşünüyor. Mutlaka yasalara göre belirlenmiş bir emekli yaşı vardır ama bu belirli olan yaşı birey ileri bir tarihe yoksa geri bir tarihe mi çekmek istiyor. İlk önce bunun belirlenmesi gerekir. Bu belirlendikten sonra kişi kendi hedeflerinin bu tarihe göre ayarlar. Eğer birey devletin belirlediği yaştan geriye bir senede emekli olmak istiyorsa bu dönemde hala emekli maaşı bağlamayacağından kendisi için bir gelir mekanizması oluşturmalıdır. Bu süre zarfı on yıl veya beş yıl olabilir.

Gelir getirecek Her ne olursa olsun bu süre zarfına göre ayarlanmalıdır. Bu gelir getiren unsur şunlar olabilir. Mesela bir yatırım; zamanında yapılmış gelir getiren bir yatırım tam bir kötü günlerin can simididir. Ve bu yatırımın büyüğü küçüğü olmaz. Önemli olan zamanında o yatırımın ilerisi düşünülerek yapılmasıdır. Bu önemli noktaya değindikten sonra bir diğer husus ise; emeklilikte ne kadar finansa ihtiyaç duyulacağının hesaplanmasıdır. Şimdi insan düşünüyor o zamana kadar yaşar mı diye, peki ya yaşarsa işte o zaman önceden hesaplanmamış bir hayatı ekonomik krizle boğuşarak geçirir. İşte en kötü ihtimali düşünerek hareket eden bireyler için her zaman bir kurtuluş noktası bulunur. Bu yüzden gelmeyen yılların harcama hesaplarının iyice bir gözden geçirmek gerekir.

Emeklilik yıllarının gelir gider dengesi doğru hesaplandığı zaman çok güzel maddi sıkıntı çekilmeyen bir emeklilik yaşanır. Emeklilikte yapmayacağımız harcamaları hesaplarken yapmayacağımız harcamaları da hesaba katmak gerekir. Mesela her gün işe gelirken yol parası harcı gibi. Bu tür hesapları en ince ayrıntısına kadar hesaplanması şimdiden çok gereksiz gibi görünse de ilerisi için önem arz etmektedir. Fiyat belirlemesi yaparken emeklilik tarihinde olacak fiyatları tahmin edilemeyeceğinden günümüz fiyat listelerinin kullanmak bireye hesaplamada hiçbir şey kaybettirmez. Şunu da hesaplamak gerekir emekli olan bir insan bütün gün evde oturup televizyon izlemeyecektir.

Bu yüzden kişi kendi eğlence masrafını da emekli boyutuna göre ayarlaması gerekmektedir. Dünya turu gibi bir hayali varsa emeklilikte hesaplarının ona göre ayarlaması gerekir. Ama böyle tarımla uğraşarak emekliliğini geçirmek isteyen bir birey oradan gelir elde etme planları bile oluşturabilir. İşte emeklilikte harcamalar nasıl ayarlanacağı tamamen bireyin kendi alternatiflerine kalmış bir meseledir.

Emeklilik-Dünya Ekonomik Forumun Raporuna Göre

Önemli olan bir başka nokta ise şu anda elde finans gücün emeklilikte yeterli olup olmadığı meselesidir. Bunun için etrafımızdaki emeklilerden ne kadar aldıklarını ve miktarın mevcut ekonomide yeterli olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir. Ya da bu bilgileri internetteki sosyal güvenlik forumlarından da öğrenilebilir. Bu bilgiler ışığında, birey emekli olduğu zaman elinde olan mevcut emekli maaşının kendi giderlerine yetip yetmeyeceğini hesaplar.

Yalnız bu hesaplama yapıldığı zaman genellikle insanın karşısına şu çıkmaktadır. Bu hesaplanan emekli maaşın zaruri ihtiyaçları bile zar zor karşıladığı görülecektir. İşte burada karşımıza çıkan tablo başında da ifade ettiğimiz gibi bireyin hayalleri ve gerçek hayatta olanların istatiğidir. Bu yüzden her birey öyle maddi açıdan nasıl olsa kazanırız diyerek hayali hesaplarla adım atmadan önce çalışamama durumum gibi olumsuz şartları da göz önünde bulundurarak plan yapmalıdır. İşte burada devreye çok önemli bir nokta giriyor.

Birikim yapmaya çalışmak peki bu birikimleri nasıl yapmak gerekir. Kişi önce ilerde ek gelir sağlayacak kalemleri belirleyip buna göre de yatırım için birikim yapmaya başlamalıdır. İnsanın ilk aklına gelen birikimi daha kolaylaştıran ve son zamanlarda ciddi teşvik edilen bireysel emeklilik sistemleridir.

BES (bireysel emeklilik sistemi) ile kişi kendine özgü güzel bir planlama yaparak emeklilikte kullanacağı geliri elde edebilir. Bir başka yöntem ise gayri menkul alarak ilerde ondan gelecek gelir kullanılabilir. Ayrıca birey çok genç yaşlarda birikim yaparsa 20-30 yıl gibi bir süre için hisse senedi alınarak yatırım yapılabilir. Eğer birey o tarz yatırım yapmak istemezse altın da bir yatırım aracıdır. Bu alternatifi değerlendirebilir.

20-30 yıl gibi uzun vadelerde alınan hisse senetleri ilerde ciddi gelirler getirebilir.  Yapılan planların neticesinde karar verilen birikim hesapları oluşturulup bu plan çerçevesinde birikimlere başlamalıdır. Başlanılan bu birikimlerin sık sık olmasa bile belli aralıklarla istenilen gelir seviyesini oluşturup oluşturamayacağına bakılması, kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer bu kontrollerde istenilen randımanı vermiyorsa plan tekrar gözden geçirilip yeni birikim ve yatırımlara bakmak gerekmektedir.

Örneğin BES yatırımı istenilen geliri getirmiyorsa; yani enflasyonun altında bir gelir getiriyorsa, seçilen BES fonlarının değiştirebilir veya daha da ileri giderek BES firmasıyla anlaşmayı iptal ederek başka bir BES firması ile anlaşma yapılabilir.

Böyle birikim planlarını güncel tutan kişiler emeklilikte kötü finans sürprizleri ile karşılaşmayacaklardır. Emeklilik herkesin hakkıdır. Belli bir zaman diliminden sonra birçok kişi sevdikleri ile emekliliğin tadını çıkarmak ister, bu gibi sebeplerden ötürü bireyin genç yaşlarda brikim planları yapıp, o birikimleri en fazla gelir getiren yatırımlardan yana kullanarak ahir zaman ömründe istediği kalitede bir ömür geçirebilmelidir. İşte burada bir istatikten bahsedeceğiz.

Dünya Ekonomik Forumunca (WEF) emekliliğinde iyi bir gelir elde etmek isteyen bireylerin, aylık gelirlerinin %10 ile %15’ini birikim yapması gerektiğini söylemektedir. Bu raporda kısaca şunlardan bahsedilmiştir. Emeklilik dönemine ait sorunlar dile getirilip, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde birçok bireyin tasarruf ürünlerine ulaşamadığından bahsedilmiştir.

Çalışan bireylerin birçoğunun para biriktirme olanaklarından yoksun olduğu belirtilmekte olup, tasarruf yapma alışkanlığı kazandıracak eğitim ve teşviklerin yetersiz olduğunu belirtmektedir. Kadın ve gençlerin yatırım kararları alırken yetersiz kazanç sebebiyle kararsız kaldıklarının belirtmiştir.

Bu İçeriğe Kaç Puan Verirsiniz ?
[0 Kişi Oyladı Toplam Puanı: 0]
Yorumları Görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir