Bilgisayar Destekli Coğrafya Eğitimi

149
Bu makeleyi Ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

İklim ve coğrafya, insanların kaderlerini belirleyen en önemli etkenlerdir ve hayatımıza doğrudan müdahale ederler. Böylesine önemli bir konuda coğrafya eğitimişarttır. Yaşadığı alanın koşullarını ve özelliklerini bilmenin yanı sıra hangi bölgelerin coğrafyaları neye el verişlidir ve hangi zorlukları barındırır gibi bilgiler de insanlara büyük anlamda katkılar sağlar.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar ve akıllı cihazlar hemen hemen her alanda bizlere yardımcı olmaktadır. Eğitim alanında da bilgisayar ve internet kullanımı verilerin hızlı edinimi, görsel ve işitsel olarak destek gibi alanlarda da büyük avantaj sağlar ve bilginin kalıcı olmasına yardımcı olur.

Coğrafya ve Bilgisayar

Daha önce de bahsi geçtiği gibi coğrafya insan hayatına doğrudan etki eden bir kavramdır ve eğitimi oldukça önemlidir. Globalleşen ve sürekli siyasal, ekonomik, biyolojik ve fiziksel evrimler geçiren dünyada bu akışı takip etmek ancak internet ve bilgisayar sayesinde simultane bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra coğrafyanın temelinde yatan fiziki ve beşeri konularda bilgisayarın sunduğu görsel işitsel avantajlar bu kavramların öğreniminde büyük rol oynar.

Bilgisayar Destekli Coğrafya Eğitimi

Coğrafya, içinde yaşadığımız ortamın oluşumundan tutun da dünyanın öbür ucundaki nüfus yoğunluğunu incelemeye kadar geniş bir alanı kapsar. Bu alanlar içinde tarihi gelişimler, matematiksel hesaplamalar, türlü verilerin grafikleri ve karşılaştırmalar, teknik ve yöntemleriyle birlikte kullanılır. Bilgisayarlar bu işlemlerin hızlandırılmasına, daha efektif bir şekilde oluşturulmasına ve kalıcı olarak tutulmasına olanak sağlar.

Örneğin coğrafyanın alt dallarından biri olan jeoloji(yerbilim) çalışmalarında yer katmanlarının görsel bir şekilde gösterilmesi, bu katmanların oluşumlarının animasyonlaştırılması ve bu şekilde sunulması öğrenim açısından öğrencilerin görsel zekalarını da işin içine katarak fayda sağlar.

Bir diğer alan olan enerji kaynakları çalışmaları ise hem yıllara göre matematiksel hesaplamaları ve grafikleri oluştururken hem de enerji kaynaklarını haritalar üzerinde etkileşimli bir şekilde gösterirken bilgisayarın kolaylıklarından yararlanır.

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler ise yine bilgisayar sayesinde ortak bir veri bulutunda gerektiğinde hızlıca ulaşılabilecek şekilde ve ileriki çalışmalarda karşılaştırma, kaynak alma gibi yöntemlerde kullanılmak üzere saklanır.

Bilgisayar aynı zamanda günümüzde öğrencilerin kitaplara modası geçmiş gibi yaklaşımından dolayı daha cazip gelmektedir ve derse motivasyon açısından pozitif etki yaratır.

Öğretmenler de yoğun kaynak araştırmalarından ve zaman kaybından kurtularak derse hazırlanmlarını daha kolay bir şekilde yapabilir. Ön hazırlık ve işlem sürecinde de olası hatalar da bilgisayarlar sayesinde anlık olarak engellenebilir.

Böylelikle hayatmızın her alanında bizlere yol arkadaşı olan bilgisayarlar ve gelişen teknoloji en iyi şekilde coğrafya eğitiminde de kullanılır.

Bu İçeriğe Kaç Puan Verirsiniz ?
[0 Kişi Oyladı Toplam Puanı: 0]
Yorumları Görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir